בהנחיית צוות המרכז

 

התלמיד יודרך באמצעות מראה חד-כיוונית במהלך טיפולו בזוג או במשפחה. ההדרכה תינתן בזמן אמת. מטרת ההדרכה החיה להשביח את התהליך הטיפולי, את כישוריו המקצועיים של המטפל המודרך ולהעצמת תהליך הלמידה.

 

משך ההדרכה והיקפה:

ההדרכה החיה, בליווי הדרכה פרטנית בהיקף של 15 שעות.

 

שכר לימוד: 5,550 ₪

 

*  שעות ההדרכה החיה יותאמו לכל תלמיד בנפרד.

*  הדרכה למטפל תינתן לפני ואחרי כל מפגש.

*  תלמידים שלא במסלול התלת שנתי, יתבקשו להשתתף בקורס "מיומנויות בטיפול משפחתי" כתנאי קבלה להדרכה חיה.

 

שימו לב: ההדרכה עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:

סעיף ג’ (15 שעות הדרכה חיה).

סעיף ג’ (15 שעות הדרכה פרטנית).