בהנחיית יהודית גרינבאום וצוות המרכז

 

המדריך בטיפול משפחתי מתמודד עם אתגרי הדרכה מרובים, ברמות ובהיבטים שונים בעת ובעונה אחת. ה"הדרכה על הדרכה" תאפשר להתבונן ולהתעמק על עבודת המדריך, על קבוצות ההדרכה ועל החיבור ביניהם.

מטרת ההדרכה החיה היא להשביח את תהליך ההדרכה, את כישוריו המקצועיים של המדריך, ונועדה להעצים את תהליך הלמידה. מדריך בטיפול משפחתי, אשר מדריך מתמחה יחיד או קבוצת מודרכים, יודרך בעצמו באמצעות מראה חד כיוונית. ההדרכה תינתן בזמן אמת.

ההדרכה תתקיים בקבוצות קטנות. מדריך אחד ידריך מטפל או צוות, ויתר המדריכים המתלמדים יצפו בתהליך, וישמשו "צוות משקף" עבור המטפל/ים העובר/ים את תהליך ההדרכה.

לפני ואחרי ההדרכה על ההדרכה החיה יתקיים דיון, בו נתמקד בסוגיות ודילמות מקצועיות העולות מן התהליך החי.

כל מפגש יארך בין 3 ל-5 שעות.

 

קבוצות ומוסדות הפונים למרכז יוכלו לקבל חבילת הדרכה חיה המותאמת לצרכיהם:

 

* הדרכה חיה על בסיס של קונסולטציה (ייעוץ חד פעמי) עם מודרכים של הגוף הפונה.

* הדרכה חיה תהליכית עם מודרכים של הגוף הפונה.

* הדרכה חיה תהליכית עם מודרכים של "מרכז בראשית".

 

ניתן לפנות כקבוצה מקצועית אורגנית (לא יותר משמונה משתתפים) לתהליך של 8 מפגשים.

כל מפגש יארך 3 שעות - סה"כ 24 שעות.

 

עלות ההדרכה:

הדרכה חיה:               170 ₪  לשעה

צפייה מאחורי מראה:    75 ₪ לשעה

עלות לצוות:           6,480  ₪ (24 שעות)