בהנחיית יהודית גרינבאום

 

מטרות:

מטרת ההכשרה להקנות ידע מעשי אודות: תפקוד משפחה, תהליכים תוך משפחתיים ובין-דוריים, יחסים בין חברי המשפחה, קונפליקטים, הבנת המערכת המשפחתית ותרומת המטפל להיווצרות המציאות הטיפולית.

 

תכני ההכשרה:

* תפיסה מערכתית בטיפול משפחתי.

* מבנה המשפחה, תת מערכות וגבולות.

* סימפטומים בראייה משפחתית.

* עמדות והדגשים של המשפחה.

* העלאת השערות, חשיבה מעגלית ושאלות מעגליות

* תפקידים רגשיים ורשמיים במשפחה.

* החיפוש אחר כוחות ומשאבים של המשפחה.

* הגדרה מחדש של הבעיה ואומדן השינוי.

* הנכחת המטפל המשפחתי בחדר הטיפול.

 

מבנה ההכשרה:

לאורך ההכשרה התלמידים יחשפו לקונסולטציות "חיות" ומצולמות של המנחה, ויעמיקו את הבנת מורכבות התפיסה וההתערבות המערכתית. ההכשרה רצופה בדיונים, תרגולים ויישום של תכני ההכשרה.

 

משך הכשרה והיקפה:

 96 שעות אקדמיות (16 מפגשים).

ההכשרה תתקיים בימי ב’ בין השעות 16:00-20:30.

מועד תחילת ההכשרה 31 בינואר 2022

מועד סיום ההכשרה 23 במאי 2022

 

שכר לימוד: 6,330 ₪

(פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

 

למי מיועדת ההכשרה?

ההכשרה מיועדת למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

 

שימו לב: ההכשרה עונה על הדרישות הבאות להסמכת מטפלים משפחתיים:

סעיף ג'ב (30 שעות הדרכה קבוצתית),

סעיף ב'4( 28 שעות מיומנויות וטכניקות טיפוליות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית)

ב'5 (28 שעות מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית משפחתית בנוכחות ילדים).