בהנחיית צוות המרכז

 

האנתרופולוג גרגורי בייטסון טען כי פתולוגיה אפשרית כאשר הצופה מנתק את הסימפטום מהאקולוגיה. באם נכלול בתצפיתנו לא רק את התסמינים אלא גם את הקונטקסט והאקולוגיה ההסברים לבעיה ישתנו. מכאן, גם הפתרונות שנוכל להציע, יהיו בהתאמה לסביבה.

הטיפול המשפחתי, הוא יישום קליני של ההנחות הנ"ל וההתערבות הטיפולית בקונטקסט של משפחה הן פועל יוצא.

הטיפול המשפחתי נושא בחובו את ההנחה  אודות קיומו של פער. פער הקיים בין תיאור הבעיה ע"י צופה לבין דפוסי התקשורת וההתנהגות בפועל של חברי המשפחה. היכולת לעמוד על קיומו של פער זה ולזהות את דפוסי האינטראקציה הכוללים גם את הבעיה מחייבת נוכחות של מירב מרכיבי המערכת. מכאן הצורך המעשי במישור הטיפולי לראות את הילדים יחד עם משפחותיהם.

מלאכת ההקשבה, ההתבוננות, זיהוי דפוסי האינטראקציות וההתערבויות המערכתיות במפגש הטיפולי בו מעורבים ילדים ומתבגרים מורכבות ומאתגרות. משום כך, מטפלים הנתקלים בקשיים וכאלה החסרים כלים יעילים להתמודדות עם מורכבות המפגש, נוטים לעיתים לוותר על חברי המשפחה הצעירים ולשחררם מן הטיפול. אולם במרבית המקרים ילדים עשויים ליעל את ההתערבות הטיפולית, לסייע בהכוונת השינוי המתבקש במשפחה ואף להבטיח תוצאות מוצלחות לאורך זמן.

לפיכך הטיפול המשפחתי במרכז "בראשית" מבוסס על החשיבות בהנכחת הילדים בחדר הטיפולי. ההתמודדות עם עומס המידע הכרוך במפגש המשפחתי, מתבצעת במרכז באמצעות אנשי מקצוע הצופים במפגש מעבר למראה חד כיוונית ומסייעים בניתוח המידע. ה"צוות המשקף" במרכז, מייצר תמונה אחת בהירה ומובנת של המתרחש בחדר הטיפול באמצעות אינטגרציה של כלל זוויות הראיה של חברי הצוות. התהליך, המתבצע בנוכחות המשפחה והמטפל, מאפשר הטמעה של מידע חדש למסגרת הטיפולית, כזה העשוי להביא לשינוי באינטראקציה המשפחתית ולפתרון הבעיה.

ההשתלמות תתמקד בהדגמת העבודה הטיפולית עם משפחות, תוך שימת דגש על הנכחת הילדים ובניית משמעות לקשייהם. משחקי תפקיד, סימולציה תוך שימוש במודל של צופים ו"צוות משקף" יסייעו בהבהרת הפרקטיקה הטיפולית הנקוטה במרכז "בראשית".    

משך הסדנא: 6 שעות אקדמיות.

עלות לצוות: 2,400 ₪.