הלימודים התיאורטיים יכללו את הקורסים הבאים:

 

•  מעגל חיי משפחה ונישואין - 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים) בהנחיית מיכל שוחט.

•  דיני משפחה - 28 שעות אקדמיות (5 מפגשים) בהנחיית חלא מוסא דכוור.

•  מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול משפחתי  - 84 שעות אקדמיות (14 מפגשים) בהנחיית אמיתי מגד.

•  מיומנויות בטיפול משפחתי: צפייה בטיפול מאחורי מראה - 28 שעות הצפייה יותאמו לכל תלמיד בנפרד

סה”כ 140 שעות תיאורטיות + 28 שעות מעשיות = 168 שעות.    

שכר לימוד בשנה א’: 8,172 ₪.