"ההכשרה המעשית בבראשית, היא פרק בחיי ולא עוד קורס.

כל מפגש עורר בי מחדש את הסקרנות ללמידה ...כל שבוע יותר,

אציין במיוחד את הגיוון באופן הלמידה, אשר כלל טיפול במשפחה מאחורי מראה, סרטונים, הצגת מקרה וקונפרונטציה .

בסיום ההכשרה המעשית ראיתי בברור איך יהודית בשקט ובנחישות שבה אתגרה אותי ואותנו כקבוצה להתקרב כל אחת לעצמה ולצעוד ביחד כקבוצה קדימה מבחינה מקצועית ואישית."

 


אניה אנגל
Tags: