בהנחיית סיגל זריהן כהן, מיכל שוחט ומרצים נוספים

 

מטרות:

*  הרחבת הידע התיאורטי והמעשי אודות זוגיות, זוגיות בקשרי נישואין והקשרים בין האדם והזוגיות הנבנית    
    על ידו.

*  הקניית ידע מעשי אודות התהליך הטיפולי עם זוגות.

 

תכני הקורס:

1. מודלים תיאורטיים:

*  גישות טיפוליות המשלבות: ראיה בין-דורית, הבנת יחסי אובייקט, עמדות אסטרטגיות והקשרים התנהגותיים-
    חברתיים.

*  תהליך הבנת בעיות ופתרונן יוצג ברבדים תוך נפשיים, בין אישיים, רב דוריים ובהקשר של שלבי החיים.

*  תהליכים נורמטיביים ו”תסריטים בעיתיים” בחיי הנישואין יוצגו סביב נושאים כגון: בחירת בן הזוג, קונפליקטים, אינטימיות,  

    עבודת צוות, נאמנויות ועוד.

 

2. שיטות התערבות וטכניקות:

*  זיהוי נושאים ועניינים לא גמורים ממשפחת המוצא, וכיצד הם משפיעים בקשר הזוגי.

*  זיהוי קונפליקטים בין-אישיים ופתרונם.

*  משימות לשיפור הזוגיות.

*  מובחנות ומיקוד בזוגיות ביחס לתתי-מערכות משפחתיות אחרות.

 

דרכי ההוראה יכללו:

הרצאות, דיונים והתנסויות חוויתיות הכוללות הדגמות באמצעות משחקי תפקיד וצפייה בטיפולים.

 

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 84 שעות אקדמיות (14 מפגשים).

הלימודים יתקיימו בימי ד’ בין השעות 16:00-20:30.

פרט לשני המפגשים האחרונים שיתקיימו בין השעות 17:00-21:15

מועד תחילת הלימודים: 1 בספטמבר 2021.

מועד סיום הלימודים: 29 בדצמבר 2021.

 

שכר לימוד: 3,960 ₪

(פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).

 

 

למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

 

שימו לב: הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיפים:

ב'1 (28 שעות מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין).

ב'1 ב'2 (56 שעות שיטות התערבות שונות בטיפול זוגי).