בהנחיית אמתי מגד

 

מטרות:

הקניית ידע על הדרך בה מסווג, מארגן ומנתח המטפל את המידע אודות המשפחה. כמו כן, הנחלת עמדות מקצועיות כגון: סקרנות בתצפית מקצועית, גמישות מחשבתית ודמיון יצירתי. כל אלה יאפשרו שינוי בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים של המטפל ויסייעו בבניית מציאות טיפולית רחבה יותר במפגש עם המשפחה.

 

יעדים נוספים:

מיקוד והעמקת ההבנה וההתנסות באופני חשיבה מערכתיים.

*  הרחבת הרקע התיאורטי והפילוסופי של החשיבה המערכתית בכלל והגישות הטיפוליות בפרט.

*  למידה ויישום של כלים טיפוליים הקשורים להבנת המערכת בהתערבות הטיפולית ובמהלכים לסיוע ולשינוי.

 

תכני הקורס:

1. מודלים תיאורטיים:

*  הבסיס התיאורטי של החשיבה המערכתית ומדעי החיים: סיבתיות, ליניאריות ומעגליות.

*  המשפחה הגרעינית: היררכיות, קואליציות, קונפליקטים ועוד.

*  המשפחה כמערכת רב-דורית: נאמנויות, ערכים, ציפיות בין דוריות ועוד.

*  המשפחה כמפגש בין סיפורי חיים: בניית הנראטיב המחודש.

 

2. שיטות התערבות וטכניקות:

Joining - זיהוי עמדות המערכת והצטרפות בהתאמה אל הדינמיקה המשפחתית.

*  יצירת מידע חדש במערכת המטופלת. שימוש במגוון של שאלות: מעגליות, רפלקטיביות ועוד.

*  השימוש במסרים, מטאפורות ופרדוקסים בתהליך ההתערבות להשגת שינוי.

 

דרכי ההוראה יכללו:

הרצאות, דיונים והתנסויות חווייתיות כולל הדגמות באמצעות משחקי תפקידים ותהליכי הדמיה.

 

משך הקורס והיקפו:

הקורס בן 84 שעות אקדמיות (14 מפגשים).

הלימודים יתקיימו בימי ה’ בין השעות 16:00-20:30.

מועד תחילת הלימודים: 25 בנובמבר 2021.

מועד סיום הלימודים: 3 במרץ 2022.

שכר לימוד: 3,960 ₪

(פרט לתלמידי התוכנית התלת-שנתית).


למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד למטפלים משפחתיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יועצים ומטפלים באומנויות.

 

שימו לב: הקורס עונה על הדרישות להכשרה תיאורטית של האגודה לטיפול משפחתי בסעיפים:

ב’1 (28 שעות מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין).

ב'2 (56 שעות שיטות התערבות שונות בטיפול משפחתי).