בהנחיית צוות המרכז

 

צפייה בטיפול ו”צוות משקף”

התלמיד יצפה באמצעות מראה חד-כיוונית בטיפול, מתחילתו ועד סופו. התלמיד יהיה מעורב ושותף פעיל בתהליך הטיפול תוך קבלת הסבר על הנצפה וההתערבויות השונות בטיפול. בנוסף, ייקח התלמיד חלק ב”צוות משקף” אל מול המשפחה והמטפל, על-פי שיקול דעת המדריך.

 

שכר לימוד: 2,000 ₪

 

* הצפייה בהיקף של 28 שעות - אשר יותאמו לכל תלמיד בנפרד, בנוסף ליום הלימודים התאורטי.

 

שימו לב: הצפייה עונה על חלק מהדרישות להסמכת מטפלים משפחתיים:

סעיף ב’4 (28 שעות מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית).