בהנחיית יהודית גרינבאום וצוות המרכז
 
ההורים הם האקולוגיה של הילדים. נוכחותם וקולם נחוצים להבנת הקונטקסט של הסימפטומים אצל הילדים. 
האם אפשר לטעון כי לזוגיות יש קונטקסט והוא כולל גם את הילדים? 
הילד המתבונן על הדינמיקה הזוגית מציע זוויות התבוננות חדשות למטפל. 
 
בסדנא נדגים כיצד ניתן להיעזר בילדים כ-"תצפיתנים" המביאים מידע חשוב על הדינמיקה של בני הזוג מבלי לערער את ההיררכיה המשפחתית. ההתערבות בדר"כ מפתיעה את ההורים וחושפת את הריקוד הזוגי. 
 
מושג ה- "משולשים", הנתפס כמוריד מתח אך גם ממלכד את הילדים, יוצג כגורם המסייע בהתנעת תהליכים טיפוליים כולל תפיסת מקומו של המטפל, כחלק ממשולש במערכת. 
באמצעות צפייה במפגש טיפולי מוקלט, תודגם דרך העבודה והרציונל בבסיס ההתערבויות. 
 
שיח עמיתים, שאלות והדגמות ספונטניות להתערבות נקודתית יסייעו בהבהרת הנושא. 
 

משך הסדנא: 6 שעות אקדמיות.

עלות לצוות: 2,400 ₪.