במרכז "בראשית" מתקיימות סדנאות והשתלמויות:

  • הנכחת ילדים בחדר הטיפולים - בהנחיית צוות המרכז
  • "משפחות קצה" טיפול מאתגר עם משפחות סוערות - בהנחיית צוות המרכז
  • Family Play Therapy "טיפול משפחתי הוא כן משחק ילדים" - בהנחיית דגן אלסר
  • עבודה עם קלפים טיפוליים - בהנחיית אסנת קושניר
  • "משולשים" - האם קול הילדים נשמע בטיפול הזוגי? - בהנחיית יהודית גרינבאום וצוות המרכז
  • Blended Families - איך "מנגנים" עם המשפחה הזו? עבודה עם משפחות משולבות - בהנחיית מיכל שוחט
 

 

 

מפגשים מוצעים לצוותים מקצועיים.  ניתן להתאים היקף הסדנא או ההשתלמות לצרכי הצוות המקצועי וגם להתאימן כיום עיון.